One potato, two potato

EXIF data

Tags

One potato, two potato

A wonderfully elegant lady carefully examines potatoes in Waitrose. Saffron Walden, 2010.

Leave a Reply


− 7 = one

Copyright © 2023 thoughton